AEG
Electrolux
Bauknecht
Siemens
Miele
Zanussi
 

AVG Technorette BV

 

Privacyverklaring

Versie 1.0 – 13-12-2022

Dit is de privacyverklaring van Reparatie en Servicedienst Technorette. Binnen Technorette houden wij ons bezig met advies, Service en verkoop op het gebied van Professionele en huishoudelijke apparaten. Er zijn situaties waarin Technorette uw gegevens verzamelt. In deze verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en met welke doelen deze gegevens worden opgeslagen. Aangezien het om uw gegevens gaat, leest u hier ook over uw rechten met betrekking tot deze verzamelde en opgeslagen gegevens. Deze privacyverklaring kan op elk moment worden aangepast, bijvoorbeeld door aanpassingen binnen de Nederlandse wetgeving. Bovenaan deze pagina vindt u altijd het versienummer en de inwerktreding.

Technorette | Verkoop & Reparatie van huishoudelijke en professionele apparaten |

 055 5429 224 Schumanpark 41A | 7336AM | Apeldoorn
KVK Nr. 78177472 | Btw Nr. NL861291566B01

Doeleinden verzamelde gegevens en opslagperiode

Technorette verzamelt gegevens voor verschillende doeleinden. Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Hieronder vindt u een kort overzicht rondom de informatie die wij verzamelen en hoelang bepaalde gegevens bewaard worden.

Nieuwsbrieven
Technorette verstuurt nieuwsbrieven per e-mail. U kunt uzelf op Technorette.nl aanmelden voor deze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven geeft u toestemming om uw e-mailadres hiervoor te gebruiken. Uw gegevens worden ook enkel voor dit doel gebruikt. De opslag is voor onbepaalde tijd, aangezien u zichzelf weer kunt uitschrijven. Na het uitschrijven worden de gegevens nog 24 maanden bewaard. Bij elke nieuwsbrief die u ontvangt heeft u onderaan de optie om uzelf uit te schrijven.

Contact opnemen
Als u via de website contact opneemt met Technorette dan zullen deze gegevens worden opgeslagen. In het formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde informatie en gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen op onze mailserver. Hier worden de e-mails 36 maanden bewaard. Uw klant- en ordergegevens zullen maximaal zeven jaar bij ons in het systeem blijven, dit ten behoeve van de fiscale bewaarplicht.

Social Media
Technorette maakt op de website gebruik van verschillende social media buttons, zodat u gemakkelijk in contact kan komen met ons via deze kanalen. Lees de privacyverklaring van ieder social media platform om meer te weten over hoe zij met uw gegevens omgaan. 

Facebook
Twitter
YouTube

Analytics
Technorette maakt gebruikt van Google Analytics en cookies om de website te kunnen blijven verbeteren. Hiervoor worden gegevens op een anonieme manier verzameld. Het gaat hier niet om uw persoonsgegevens, maar om informatie zoals de duur van uw websitebezoek of welke pagina’s het meest worden bezocht. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Meer informatie over ons uitgebreide cookiebeleid kunt u hier vinden.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens
Technorette heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. Helaas is het niet te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om verzameling van gegevens zonder ouderlijke toestemming te beperken. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@technorette.nl. Wij zullen dan deze informatie verwijderen.

Opslag en beveiliging

Op de website wordt gebruik gemaakt van Secure Socket Layer (SSL). Hiermee worden uw persoonlijke gegevens beschermt. U kunt deze beveiligde omgeving zelf herkennen aan het groene slotje linksboven in de adresbalk.

Voor het verwerken en opslaan van gegevens maakt Technorette gebruik van hostingpartners. Deze servers worden volledig onderhouden door deze externe partijen, maar zijn uitsluitend toegankelijk voor Technorette. Met beide partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen passen wij strenge veiligheidsmaatregelen toe. Wij dragen er zorg bij dat de gegevens zijn afgeschermd en alleen de noodzakelijke personen hier toegang tot hebben. Daarnaast laten wij onze veiligheidsmaatregelen controleren, zodat wij de veiligheid kunnen blijven waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Technorette neemt geen besluiten over zaken die gevolgen hebben voor personen door middel van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenpersoon.

Rechten

Recht op inzage
U heeft het recht om op elk moment uw gegevens op te vragen die zijn vastgelegd en bewaard bij Technorette. Dit kunt u doen door een email te sturen of door telefonisch contact op te nemen.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens veranderd of klopt er iets niets? U heeft altijd het recht om dit te laten aanpassen door Technorette.

Recht op overdracht
Mocht u de gegevens die worden opgeslagen bij Technorette nodig hebben omdat u overstapt naar een andere partij? Dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient Techorette al uw gegevens over te dragen naar de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Heeft u een gegronde reden dat Technorette niet langer uw gegevens mag bewaren? U kunt dan gebruik maken van uw recht op het wissen van deze informatie.

Recht op het indienen van een klacht
Als u ervan bent overtuigd dat Technorette niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, hebt u het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk streven wij ernaar om samen met u tot een geschikte oplossing te komen. Bent u het niet eens over de afhandeling van uw gegevens, kunt u altijd met ons contact opnemen via email of telefoon.

Recht op stop gegevensgebruik
Als u niet wilt dat Technorette uw gegevens gebruikt, kunt u een bezwaar indienen om dit stop te zetten.

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten kunt u een email sturen naar info@Technorette.nl onder vermelding van ‘aanspraak rechten privacyverklaring’. Om misbruik te voorkomen, vragen wij bij een schriftelijk verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Zorg ervoor dat uw BSN en pasfoto zijn afgeschermd. U kunt hiervoor gebruik maken van de KopieID app. Het streven is om binnen 10 werkdagen te reageren.


Contactgegevens

  • Schumanpark 41A
  • 7336 AM Apeldoorn
  • 055 - 5429224
  • info@technorette.nl
AVG van Technorette